Domů KKSB2 Témata do soutěže Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

 

Kostel sv. Jana Křtitele najdeme na samém okraji města Vratimova, v těsném sousedství s městskou částí Ostrava – Kunčice. Byl vystavěn jako náhrada za dřevěný kostel, který ve Vratimově stál už od středověku. Na počátku 19. století však starý dřevěný kostel dosloužil, jeho stav byl natolik kritický, že hrozilo jeho zhroucení. Dřevěný kostel se nacházel uprostřed dnešního hřbitova. V místě jeho oltáře dodnes stojí velký kamenný kříž, na němž byl dříve nápis: 1830 J. W. P. (jedná se o iniciály kněze, který zde působil v letech 1814-1840 – Josephus Wavřík Parochus). Pod kostelem se nacházela krypta dědičných pánů z Vratimova, rodiny Skrbenských.


Stavba současného zděného kostela sv. Jana Křtitele byla dokončena v roce 1806. V tomto roce byl kostel posvěcen a 14. listopadu 1806 se konala první bohoslužba. Tehdejší náklady na stavbu činily 4860 rýnských a 20,5 krejcarů, ovšem mnoho hodin zde dobrovolní farníci odpracovali zdarma.Nové zvony byly pořízeny v roce1886, o 10 let později byl kostel vybaven kostelními lavicemi a novou křížovou cestou.V roce 1898 krnovská firma Gebrúder Rieger (Bratři Riegrové, později věhlasná firma Rieger - Kloss) instalovala v kostele varhany. V roce 1954 byla do kostela zabudována barevná okna. Kamenný oltář z roku 1938 byl v roce 2006 nahrazen novým mramorovým obětním stolem.


Pouť se v tomto kostele slaví na konci června. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, kterému je kostel zasvěcen, najdeme v křesťanském kalendáři 24. června.